Teplovzdušné vytápění M-35 | VZDUCHOTECHNIKA

Teplovzdušné vytápění a větrání rodinných domů - systém ATREA

K vytápění a zároveň řízenému větrání rodinného domu nebo bytu je možné použít systém vyvinutý firmou Atrea, viz. stránky http://www.atrea.cz. Jedná se o větrací systém složený ze vzduchotechnické jednotky DUPLEX a dvouzónového uspořádání okruhů vzduchotechnických rozvodů v rodinném domě. Primární okruh je určen pro cirkulační teplovzdušné vytápění a přívod čerstvého vzduchu do objektu, sekundární okruh zajišťuje oddělené odsávaní sociálních zařízení, kuchyní a šaten, s využitím rekuperace tepla. Zdrojem tepla pro vzduchotechnickou jednotku může být jakýkoliv kondenzační plynový kotel, nebo elektrokotel nebo tepelné čerpadlo s vestavěným ohřevem TUV. V případě plánovaného využítí více zdrojů tepla se obvykle používá vodní integrovaný zásobník tepla IZT od firmy ATREA, doplněný elektrickými spirálami a sloužící jako možné úložiště tepla od dalších zdrojů, např. kotel na pevná paliva, dřevo, peletky apod., tepelné čerpadlo nebo solární kolektory. Podrobný popis systému je k náhledu na výše uvedených stránkách firmy Atrea, kde jsou rovněž uvedeny příklady realizovaných akcí a vybrané konstrukční detaily, zajímavé pro budoucího stavebníka.

Viz. rovněž obrázková galerie http://www.atrea.cz/cz/fotogalerie....

Vhodnost výše uvedeného systému je podmíněna tepelně technickými vlastnostmi rodinného domu nebo bytu, který by měl splňovat standardy a zásady nízkoenergetické výstavby. Je rovněž nutné zohlednit, že teplovzdušná jednotka DUPLEX pokryje tepelnou ztrátu maximálne 7 kW. Pro vetší tepelné ztráty je nutno teplovzdušný systém vytápění doplnit navíc o vytápěcí systém s dalšími otopnými plochami (např. klasická otopná tělesa, podlahové vytápění teplovodní nebo elektrické, fan-coily, elektrické přímotopy apod.).

V průběhu dokončovacích prací rodinného domu, ve kterém je osazen teplovzdušný systém vytápění, je nutné věnovat maximálni pozornost vzduchové nepropustnosti tzv. obálky rodinného domu, která je rovněž podmínkou funkčnosti navrženého vytápěcího systému - nesmí docházet k nekontrolované infiltraci vzduchu do budovy. Ve fázi, kdy je hotova obálka budovy, tedy jsou hotové veškeré nosné konstrukce a vnější obklady, veškeré stavební izolace a jsou provedeny vnitřní parotěsné zábrany (ještě bez vnitřních obkladů sádrokartonem nebo dřevem), je vhodné provést, za účasti technického dozoru investora, úspěšný test vzduchotěsnosti budovy – tzv. Blower Door Test.

Případné zjištěné netěsnosti obálky budovy (zpravidla se jedná o dodatečné prostupy v parotěsné zábraně pro instalace - elektro, stožár pro venkovní anténu, anténní rozvody, internet apod.) je nutné pečlivě dotěsnit a opět překontrolovat testem vzduchotěsnosti.

Působnost projektanta celá ČR - v případě, že stavba se nachází ve fázi projektové přípravy. Reálná dostupnost a působnost projektanta - hlavní město Praha, kraj Středočeský - okres Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, kraj Liberecký - okres Liberec, Jablonec nad Nisou, region Turnov, kraj Královéhradecký - okres Jičín.