Měření, vyregulování průtoku vzduchu Lubomír Plodek PROJEKCE | VZDUCHOTECHNIKA-měření množství vzduchu

Lubomír Plodek PROJEKCE - nabídka služeb v oblasti- zaregulovani vzduchotechniky, změření průtoku vzduchu, nastavení průtoku vzduchu výústkou, ventilem, měření teploty, vlhkosti a tlaku

U stávajících provozovaných zařízení nebo u zařízení, která se nově uvádějí do provozu, je nutno proměřit výkonové parametry vzduchotechnického zařízení, provést měření množství vzduchu, případně provést zaregulování a měření vzduchotechniky jako celku, tedy nastavení průtoku vzduchu tak, aby v jednotlivých větvích potrubního systému nebo na koncových elementech bylo požadované projektované množství vzduchu. Dalšími parametry, které mohou být zjišťovány, je měření teploty, vlhkosti a tlaku dopravovaného vzduchu.

Může se jednat o podklad pro kolaudaci objektu, vyžadovaný ze strany stavebního úřadu nebo o požadavek příslušné krajské hygienické stanice.

Na základě měření na místě je následně vypracován protokol měření výkonových parametrů vzduchotechnického zařízení a tento je předán objednateli. Součástí protokolu je i platný kalibrační certifikát použitého měřícího přístroje.

Níže je uveden seznam námi používaných přístrojů a jejich stručný popis. Vyobrazení přístrojů viz. přiložené fotografie. Jedná se o přístroje firmy Airflow Lufttechnik GmbH, zastoupení v Praze, viz. stránky http://www.airflow.cz:

Multifunkční přístroj TA465-P - (viz. technický list ta465.pdf)
Přenosný multifunkční přístroj pro měření rychlosti proudění, objemového průtoku, teploty, vlhkosti a dalších veličin - měřením tlaku, podtlaku a přetlaku)

Příslušenství přístroje:


- Dynamická rychlostní sonda z korozivzdorné oceli s modifikovanou eliptickou hlavou - k měření rychlosti proudění vzduchu nebo plynů ve vzduchovodech
- Typ 964 - termická teleskopická přímá sonda – měření rychlosti proudění vzduchu, teploty, vlhkosti
- Sonda k měření statického tlaku v potrubí, vyrobena z mosazi (teplotní odolnost max. 250 °C) a vybavena magnetem ke snadnému uchycení v potrubí.


Prohood PH731 - (viz. technický list prohood731.pdf)

Multifunkční přístroj určený k měření a zaregulování VZT systémů, ProHood PH731 je primárně určený k měření objemového průtoku na vířivých a velkoplošných vyústkách, rozsah 42 až 4250 m3/hod, chyba ± 3 % z měřené hodnoty
PH731 využívá speciální tlakovou 16 bodovou oboustrannou sondu „Matrix“.
Na základě průměrné hodnoty tlakové diference na „Matrixu“ pak vyhodnocovací jednotka určí objemový průtok, který zobrazí na displeji.

V případě zájmu ze strany provozovatelů případně realizačních firem na změření zařízení je možný kontakt přes e-mail nebo telefon uvedený níže na této stránce, nebo rovněž jsou tyto údaje v sekci kontakty na našich stránkách.