Řízené větrání s rekuperací M-35 | VZDUCHOTECHNIKA

Řízené větrání s rekuperací tepla, teplovzdušné vytápění - systém ELEKTRODESIGN

Pokud současné budovy - rodinné domy, bytové domy, veřejné budovy - mají splňovat přísné energetické požadavky, jsou jejich obvodové konstrukce maximálně tepelně izolované, moderní okenní konstrukce jsou většinou těsné, bez možnosti přirozeného proudění vzduchu. Výsledkem jsou vzduchotěsné objekty bez přirozeného provětrání a infiltrace. Bez přijetí technických opatření dochází k nežádoucím efektům, jako je nárust relativní vlhkosti v prostorách budovy, zvyšování koncentrace CO2, množení mikroorganizmů a pomalé odbourávání škodlivých emisí ze stavebních materiálů. Aby se v tepelně izolovaných a utěsněných budovách dosáhlo optimálních podmínek vnitřního mikroklimatu, je nutné použít řízené větrání se zpětným získáváním tepla. Takovým řešením u společnosti ELEKTRODESIGN jsou tzv. ED systémy ( ED Flex System®, ED Plano System®) pro rozvody vzduchu s rekuperačními jednotkami, které zajišťují řízené větrání s rekuperací tepla z odpadního vzduchu, a v současnosti nacházejí stále větší uplatnění pro tzv. pasivní a nízkoenergetické domy, kde pro správné fungování celého domu je takový systém nezbytný. Modifikací jsou ED systémy pro řízené větrání s rekuperací tepla a teplovzdušným vytápěním. Tyto systémy zásobují byty a domy upraveným čistým vzduchem s požadovanými parametry. Zároveň zpětným získáváním tepla šetří energii a starají se o příjemné prostředí bez prachu, hluku, pylových alergenů. To vše při optimální vlhkosti vzduchu v interiéru.

Základ systému tvoří rekuperační jednotky EHR Ekonovent® s EC motory a obtokem výměníku. Jednotka je opatřena protiproudým výměníkem s účinností 90-95%, takže většina aplikací pro řízené větrání s rekuperací tepla nevyžaduje již dohřev vzduchu, přiváděného do místností. Samotnou rekuperační jednotku lze použít jako větrací jednotku pro veškeré objekty, které mají vyřešen vlastní otopný systém a investor požaduje, z důvodu šetření energií, řízené větrání s rekuperací. Tepelné ztráty objektu nemají vliv pro návrh jednotky, jsou řešeny vlastním stávajícím otopným systémem. Tento větrací systém řízeného větrání lze použít pro veškeré novostavby, ale i rekonstrukce stávajících objektů - rodinných domů, bytových domů.

Ve spojení jednotky EHR Ekonovent® s cirkulační jednotkou HP (viz. horní obrázek vlevo)) je k dispozici jednotka pro teplovzdušné vytápění a rovněž chlazení. Standardně je cirkulační jednotka osazena přímým výparníkem, který ve spojení s venkovní chladící jednotkou tvoří uzavřený okruh tepelného čerpadla vzduch- vzduch, který umožňuje topit a rovněž chladit. Reálné maximální výkony této sestavy jsou 7kW pro topení a 6kW pro chlazení, což jednotku předurčuje pro použití pro nízkoenergetické nebo pasivní domy. Z hlediska nutnosti vedení rozvodů vzduchu v podlahách obytných místností, má tento systém hlavní použití pro novostavby. V případě záměru řešit teplovzdušné vytápění v rekonstruovaném objektu, je nutno detailně vypočítat, vyřešit a posoudit tepelné ztráty objektu ve vztahu k výkonu teplovzdušné jednotky, a případně část vnitřních prostor řešit klasickým otopným systémem se samostatným zdrojem tepla. Alternativně je možné pro tento účel opatřit cirkulační jednotku vodním výměníkem, pokud je v objektu k dipozici jiný zdroj tepla (např. elektrokotel, plynový kotel apod.) nebo případně zabudovaným samostatným elektrickým ohřívačem.

Pro výrazné zvýšení účinnosti a efektivnosti větracích zařízení se zpětným získáváním tepla (rekuperace tepla) je vhodné použít zemní výměník tepla (viz. obrázek výše), který bez nároku na spotřebu energie v zimě předehřívá a v létě ochlazuje venkovní čerstvý vzduch, přiváděný do rekuperační jednotky. K dispozici je zemní vzduchový výměník ED Geoflex, který tvoří plastové potrubí ED Geoflex 200 zakopané v zemi. Dále je k dispozici zemní kapalinový výměník ED-KZ-R, který je od výrobce již naplněn ekologickou provozní kapalinou a pomocí hydraulického modulu je propojen s vodním ohřívačem/chladičem vsazeným do přívodního VZT-potrubí před rekuperační jednotku. Oba systémy využívají celoroční konstantní teplotu zeminy v hloubce cca 1,8m.

Z hlediska rozvodu vzduchu v objektu jsou u společnosti ELEKTRODESIGN k dispozici dva systémy:

Systém rozvodu vzduchu ED Flex System® (modré plastové potrubí)- je moderní flexibilní systém pro rozvody vzduchu s jednoduchým návrhem a rychlou montáží. Má vysokou tuhost potrubí, bezproblémové uložení v betonu, vysoká odolnost proti mechanickému poškození. Paprskovitý systém bez tvarovek umožňuje snadné čištění. Systém umožňuje vedení rozvodů v podlaze i pod stropem.

Systém rozvodu vzduchu ED Plano system® - jde o rozvody z plochého potrubí, vyrobené z pozinkovaného plechu, určené pro montáž do podlahy. Rozvody jsou uloženy pod vrchní podlahovou vrstvu. Spojování se děje pomocí vnějších spojek z důvodu vytvoření hladkého vnitřního povrchu pro zajištění nízké tlakové ztráty a zamezení možnosti usazování nečistot a pro snadné čištění.

V průběhu dokončovacích prací rodinného domu, ve kterém je osazen systém řízeného větrání s rekuperací tepla, případně teplovzdušné vytápění / chlazení, je nutné věnovat maximálni pozornost vzduchové nepropustnosti tzv. obálky rodinného domu, která je rovněž podmínkou funkčnosti navrženého větracího resp. vytápěcího systému - nesmí docházet k nekontrolované infiltraci vzduchu do budovy. Ve fázi, kdy je hotova obálka budovy, tedy jsou hotové veškeré nosné konstrukce a vnější obklady, veškeré stavební izolace a jsou provedeny vnitřní parotěsné zábrany (ještě bez vnitřních obkladů sádrokartonem nebo dřevem), je vhodné provést, za účasti technického dozoru investora, úspěšný test vzduchotěsnosti budovy – tzv. Blower Door Test.

Případné zjištěné netěsnosti obálky budovy (zpravidla se jedná o dodatečné prostupy v parotěsné zábraně pro instalace - elektro, stožár pro venkovní anténu, anténní rozvody, rozvody pro internet apod.) je nutné pečlivě dotěsnit a opět překontrolovat testem vzduchotěsnosti.

Zájemcům o tento systém, vypracujeme kompletní projekt řízeného větrání s rekuperací tepla, případně s teplovzdušným vytápěním / chlazením včetně výkazu výměr.

Působnost celá ČR - v případě, že stavba se nachází ve fázi projektové přípravy. Reálná dostupnost a působnost projektanta - hlavní město Praha, kraj Středočeský - okres Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, kraj Liberecký - okres Liberec, Jablonec nad Nisou, region Turnov, kraj Královéhradecký - okres Jičín.